Effectief functioneringsgesprekken voeren – individuele training

Effectief functioneringsgesprekken voeren – individuele training
Doelgroep:

Huisarts

Organisatie:

Medicamus Academie

Locatie:

op locatie

Inlichtingen:

Medicamus Academie: nascholing@medicamus.nl of 0341 - 217252

Accreditatie:

kan worden aangevraagd

EFFECTIEF FUNCTIONERINGSGESPREKKEN VOEREN – individuele training

In organisaties waarin onderlinge harmonie de norm is, worden onaangename zaken niet makkelijk hardop gezegd. Ook in de zorg geldt deze norm.

Het voeren van functioneringsgesprekken is voor veel huisartsen en praktijkmanagers spannend. Er is vrees dat de medewerker kritiek niet zal accepteren en weerstand zal bieden. En zelfs is er veelal vrees dat het team zich tegen hen zal keren.

Strenge beoordelingen kunnen ten koste gaan van de populariteit van de beoordelaar. De beoordelaar die iemand erg positief beoordeelt, kan ook het verwijt treffen dat hij mensen voortrekt en daarmee onrechtvaardig is.

Al te veel preoccupatie met geliefd en rechtvaardig zijn zal ertoe leiden dat beoordelingssystemen weinig onderscheid maken tussen goed en slecht functioneren. Alle medewerkers krijgen in zo’n situatie ‘voldoende’ of ‘ruim voldoende’. Een onderbouwing voor ontwikkeling van een medewerker ontbreekt.

Leidinggevenden die zelfverzekerd, open en kritisch zijn en dit op een opbouwende manier kunnen communiceren, zullen positieve effecten sorteren in zowel het functioneren van de medewerkers als in de samenwerking van het team.

De Training in Praktijk:

Deze training is zodanig ingericht dat u in twee uur tijd leert om een functioneringsgesprek te voeren waarbij uw medewerker mogelijke kritiek als opbouwend ervaart. Een trainer komt naar u toe of u kunt naar Baarn komen als u dat prettiger vindt.

Leerdoelen:

  • -  Ontwikkelpunten medewerkers constructief benoemen

  • -  Onderbouwd onderscheid maken tussen (functioneren van) medewerkers

  • -  Verschil formatieve & motiverende feedback herkennen en toepassen

Kosten:

Individuele training, locatie Training in Praktijk, Baarn: € 300,-* (niet Medicamus leden: € 450,-*)

Individuele training, locatie Harderwijk e.o. € 400,- ** (niet Medicamusleden: € 600,-**)

* Inclusief btw, voorbereiding, uitwerking zelftest, trainingsmateriaal.** Exclusief: reiskosten à € 0,29 / km

Voor het aanvragen van deze training op locatie kunt u contact opnemen met de Medicamus Academie: nascholing@medicamus.nl

of tel 0341-217252.


Locatie:

  • op locatie
  • nvt
  • nvt nvt