Spoedpost Intervisie triagisten - 11 november 2020 (middag)

Spoedpost Intervisie triagisten - 11 november 2020 (middag)
11/11/2020 12:30 - 14:30
Doelgroep:

Triagist

Organisatie:

Medicamus Academie

Locatie:

St Jansdal Academie, Bezoekadres: Weth. Jansenlaan 73, Harderwijk/ zaal Boszaal (1ste etage)

Aanvang:

12.30 uur

Inlichtingen:

Mandy Stapper, nascholing@medicamus.nl of 0341 - 217 251

Accreditatie:

2 punten

Intervisie triagisten

Een interactieve training waarbij gekozen is voor intervisie.

Het doel van intervisie is om er zelf ‘beter van te worden’en elkaar te helpen ‘beter te worden’in de uitoefening van het vak van triagist. Het ‘beter worden’kan gaan over vakinhoudelijke kennis en attitude, vaardigheden en het persoonlijk functioneren van de triagist. De training vindt plaats aan de hand van eigen gesprekken. Iedere triagist levert ter bespreking een eigen gesprek aan met zelf geformuleerde vraag- of aandachtspunten. De gesprekken worden onder leiding van de trainer met elkaar besproken.

Lever je geen gesprek aan, kiest de teamleider een gesprek uit! 


Locatie:

  • St Jansdal Academie, Bezoekadres: Weth. Jansenlaan 73, Harderwijk/ zaal Boszaal (1ste etage)
  • Wethouder Jansenlaan 73
  • 3844 DG Harderwijk