Spoedpost huisartsenzorg onder crisisomstandigheden - 26 maart 2021

Spoedpost huisartsenzorg onder crisisomstandigheden - 26 maart 2021
26/03/2021 09:00 - 12:00
Doelgroep:

ELV, Triagist

Organisatie:

Medicamus Academie

Locatie:

Online

Aanvang:

9 uur

Inlichtingen:

Mandy Stapper, nascholing@medicamus.nl of 0341 - 217 251

Accreditatie:

Voor deelname aan de (volledige) online training via Zoom© worden 3 accreditatiepunten toegekend via CADD-NVDA.

Naast een grootschalige uitbraak van infectieziekten (bijvoorbeeld de huidige coronapandemie) zijn er nog veel andere soorten crises die de bedrijfsvoering van Medicamus kunnen bedreigen. Denk dan bijvoorbeeld aan de komst van veel zelfverwijzers op de spoedpost als gevolg van een terroristische aanslag, een stroomstoring waardoor alle systemen zijn uitgevallen of een incident waar gevaarlijke stoffen bij zijn vrijgekomen. Kortom, de vraag die centraal staat in deze training is: ‘wat is de rol van de triagist en de eerstelijnsverpleegkundige tijdens crisisomstandigheden?’ Voor deelname aan de online training via Zoom© worden 3 accreditatiepunten toegekend via CADD-NVDA. 

DOELSTELLING 

Aan de hand van diverse interactieve onderdelen, zoals het bespreken van recente crisissituaties, videoreflectie en door zelf aan de slag te gaan met crisissituaties (casuïstiek) willen wij met deze training het volgende bereiken: 

  • Vergroten van kennis en het creëren van inzicht in jouw rol en taken tijdens crises. 
  • Vergroten van kennis en het creëren van inzicht in de gehele crisisorganisatie in de regio Harderwijk. 

Locatie:

  • Online
  • n.v.t
  • n.v.t n.v.t