Werken met Positieve Gezondheid basiscursus - start 15 juni 2021

Werken met Positieve Gezondheid basiscursus - start 15 juni 2021
15/06/2021 - 14/10/2021
Doelgroep:
Huisarts, POH-GGZ, POH-S
Organisatie:
Medicamus Academie
Locatie:
Online
Aanvang:
start 15 juni 19 uur
Inlichtingen:
Mandy Stapper, nascholing@medicamus.nl of 0341 - 217 251
Accreditatie:

Basiscursus Werken met Positieve Gezondheid

Je maakt kennis met het begrip Positieve Gezondheid, de zes aspecten die hierbij beschreven zijn en hoe het concept van positieve gezondheid toe te passen binnen een consult. Als deelnemer leer je hoe een consult/ vraaggesprek in al zijn volledigheid op kunnen zetten, te evalueren waar nodig, te optimaliseren naar behoeftes van de patiënt en waar nodig een andere gezondheidsprofessional in te schakelen. Daarnaast leer je verschillende gesprekstechnieken om tot de hulpvraag van de patiënt te komen, waarin in regie van de patiënt centraal staat.Deze scholing introduceert ‘het spinnenweb’ als tool waardoor je wordt uitgenodigd tot een verbreding van inzicht op de oorzaak van de klacht en aan welke dimensie extra aandacht te besteden tijdens de behandeling. Dit leer je o.a. door je patiënt op een holistische wijze te benaderen en de regie bij de cliënt te leggen tijdens gesprekken. Alle aspecten van het spinnenweb (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren) worden hierin meegenomen. Tijdens deze scholing leer je stapsgewijs hoe deze aspecten in kaart te brengen en daarna, samen met de patiënt, te beslissen wat de beste behandelopties zijn. De gehele scholing is gebaseerd op zelf ingebrachte casussen van de deelnemers vanuit de praktijk. Dit zorgt ervoor dat de aansluiting naar je eigen nauwsluitend is.

Na het volgen van de scholing:

-Weet je wat het concept ‘Positieve Gezondheid’ inhoudt met betrekking tot de werkzaamheden van de huisartsenpraktijk

-Kan je dit concept toepassen binnen consult door middel van het spinnenweb

-Weet je hoe de patiënt in zijn volledigheid in kaart te brengen, waarbij niet alleen de primaire klacht centraal staat

-Ben je in staat een goede en constructieve basis op te bouwen met de patiënt

-Kan je verschillende gesprekstechnieken toepassen met als doel: het oplossingsgerichte vermogen van de patiënt en hiermee het klinisch redeneerproces van de huisarts en POH te stimuleren

-Heb je geleerd hoe een patiënt te motiveren en te coachen middels zelf aangereikte casussen 

-Krijg je de kans opgedane kennis toe te passen in de praktijk en te reflecteren

-Weet je dat het belangrijk is om continu te blijven communiceren en evalueren met de patiënt, waar nodig het behandelplan aan te passen 

E-Learning gecombineerd met intervisiebijeenkomsten
Met deze zogeheten blended module ga je achter het beeldscherm aan de slag. Je krijgt uitleg en filmpjes met vragen in een e-Learningomgeving. Een aantal keren kom je online bij elkaar. Daar ontmoet je je medecursisten én je (vaste) trainer om ervaringen uit te wisselen en te oefenen.

Trainer: Nanette Egberts, beleidsmedewerker leefstijl Medicamus, fysiotherapeut en trainer bij IPH

Data intervisiebijeenkomsten:

Kennismaking (1) dinsdag 15 juni 19.00 - 20.30 uur

Intervisie (2) donderdag 8 juli 19.00-21.00 uur

Intervisie (3) maandag 6 september 19.00 - 21.00 uur

Intervisie (4) dinsdag 28 september 19.00 – 21.00 uur

Intervisie en afsluiting (5) donderdag 14 oktober 19.00 – 21.00 uur

Kosten:

Medicamus leden: 225 euro incl certificering

Niet leden: 300 euro incl certificering 

De cursus gaat door bij minimaal 4 deelnemers. Er kunnen max 10 huisartsen en praktijkondersteuners deelnemen.  

Accreditatie:

Kwaliteitsregister V&VN (14 punten), Verpleegkundig Specialisten Register (13 punten), Keurmerk Fysiotherapie (15 punten), LV POH-GGZ (13 punten), NVvPO (12 punten) en ABAN – Cluster 1, 2 en 3 (13 punten)

De accreditatiepunten worden alleen toegekend bij het afronden van de e-learning en de aanwezigheid bij alle intervisiebijeenkomsten.  

Heb je vragen?

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Nanette Egberts n.egberts@medicamus.nl

Organisatorische vragen kan je stellen aan Mandy Stapper nascholing@medicamus.nl


Locatie:

  • Online
  • n.v.t
  • n.v.t n.v.t