Spoedpost Omgaan met lastig gedrag - 27 oktober 2021

Spoedpost Omgaan met lastig gedrag - 27 oktober 2021
27/10/2021 09:30 - 12:30
Doelgroep:
ELV, Triagist
Organisatie:
Medicamus Academie
Locatie:
Bouw & Infrapark
Aanvang:
9.30 uur
Inlichtingen:
Mandy Stapper, nascholing@medicamus.nl of 0341 - 217 251
Accreditatie:
Accreditatie wordt voor 3 punten aangevraagd bij KABIZ

Doelstellingen
Aan het eind van het lesprogramma weet de triagist, gegeven een bepaalde situatie:

  • duidelijk aan te geven wat zij bedoelt en wat zij wil
  • inzicht in overtuigingen en gedachten die haar belemmeren of juist ondersteunen
  • handvatten te gebruiken die gericht zijn op het oplossen van problemen en conflicten

Korte beschrijving van de inhoud
In deze training staat het gedrag van de patient centraal en de neiging van de zorgverlener om zich daardoor te laten beïnvloeden. Waar komt dat gedrag vandaan, welke motieven liggen daaraan ten grondslag, hoe kunnen deze worden achterhaald? Welke invloed heeft de professional op het gedrag van de ander? Hoe kun je de-escaleren? Waar kun je als professional zelf al preventief op acteren? Door te ervaren worden deelnemers zich bewust van hun allergieën voor bepaald gedrag en leren zij hoe in dergelijke situaties effectief met zichzelf en de ander om te gaan. De inzet van een trainingsacteur ondersteunt het uitproberen van effectieve reactiestijlen. Voor de casuïstiek wordt van werkelijke triagesituaties gebruikt gemaakt waarin tevens naar het in kaart brengen van het toestandsbeeld wordt gekeken.

Werkvorm
De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers en casuïstiek. 


Locatie:

  • Bouw & Infrapark
  • Ceintuurbaan 2
  • 3847 LG Harderwijk

Let op: niet alle navigatiesystemen leiden u naar de hoofdentree. Volg onderstaande beschrijving en let op de borden langs de weg! 

Vanuit Amersfoort (A28)

U neemt de afrit Lelystad/Harderwijk/Dolfinarium (afrit 13), bij verkeerslichten rechtsaf de N302 op (Ceintuurbaan) en vervolgens de eerste afslag links.

Vanuit Zwolle (A28)

U neemt de afrit Lelystad/Harderwijk/Dolfinarium (afrit 13) Ga bovenaan de afrit bij de verkeerslichten linksaf de N302 (Ceintuurbaan) op. Vervolgens de eerste afslag links.

Vanuit Lelystad

U volgt de N302 en kruist de A28, vervolgens neemt u de eerste afslag links.

Vanuit Apeldoorn

U volgt de N302 (Leuvenumseweg), bij de verkeerslichten rechtsaf de N302 vervolgen (Ceintuurbaan). Vervolgens de eerste afslag rechts.