Palliatieve sedatie Netwerk palliatieve zorg - 15 februari en 8 maart 2022

Palliatieve sedatie Netwerk palliatieve zorg - 15 februari en 8 maart 2022
15/02/2022 19:00 - 21:00
Doelgroep:
Huisarts, Verpleeghuisartsen, Wijkverpleegkundige
Organisatie:
Netwerk Palliatieve zorg
Locatie:
Online
Aanvang:
19.00
Inlichtingen:
Willemien Schep w.schep@willemholtrophospice.nl of 06-36183680
Accreditatie:
2 punten

Palliatieve sedatie: de nieuwe richtlijn

Digitale scholing 15 februari en 8 maart 2022

 

Aanmelden kan  via de website van het netwerk Eemland 

 

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL & Palliatief, 2017) meldt dat bij een indicatie voor palliatieve sedatie, zeker wanneer het gaat om continue palliatieve sedatie, de betekenis en uit- voering hiervan goed met de patiënt en naasten moet worden besproken. Dit vraagt van verpleegkundigen en (huis)artsen dat zij goede kennis van zaken hebben en dit gesprek kunnen voeren. In af- stemming met elkaar en andere disciplines.

Een herziene richtlijn palliatieve sedatie staat op punt van verschijnen. Als verpleegkundige of (huis)arts betrokken bij palliatieve sedatie wil je alles weten van deze nieuwe richtlijn. Dan is deze bijscholing via Zoom de juiste plek.

Spreker

Alexander de Graeff, consulent bij het PTMN en hospicearts (en tot voor kort internist oncoloog)

Aanmelden en kosten

Aanmelden via de website van het netwerk Eemland . Je ontvangt een bevestiging en kort vooraf de Zoom-link. Deelname is kosteloos. Bij vragen kan contact opgenomen worden met:

Willemien Schep w.schep@willemholtrophospice.nl of 06-36183680

TIJD

 

18.45 uur

Digitale inloop

19.00 uur

Welkom en introductie

19.10 uur

Inhoud van de herziene richtlijn

19.50 uur

PAUZE

20.00 uur

Groepsgesprekken aan de hand van stellingen (breakout rooms)

20.25 uur

Plenaire bespreking

20.55 uur

Afsluiting

 


Locatie:

  • Online
  • n.v.t
  • n.v.t n.v.t