Visie en samenwerking Ecosysteem Mentale gezondheid (GEM) - 23 maart 2023

Visie en samenwerking Ecosysteem Mentale gezondheid (GEM) - 23 maart 2023
23/03/2023 13:15 - 21:00
Doelgroep:
POH-GGZ
Organisatie:
Medicamus Academie
Locatie:
Bouw&Infra park Gebouw 20
Aanvang:
13.15 (inloop vanaf 13.00 uur)
Inlichtingen:
Thijs van der Haar: t.vanderhaar@medicamus.nl Gerja Evink: nascholing@medicamus.nl
Accreditatie:
7 punten wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ en de V&VN (voor middag- en avondprogramma gezamenlijk)

Visie en samenwerking Ecosysteem Mentale gezondheid (GEM) - 23 maart 2023

 

Middagprogramma - Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) en uitwisseling rol POH-GGZ

Sprekers: Jim van Os (hoogleraar psychiatrie, UMC Utrecht), Michael Milo (verbinder en programmamanager GEM),
Gijs Ockeloen (ontwerper Reframing Studio), Thijs van der Haar (kwaliteitsmedewerker Medicamus en POH-GGZ). 

In 2020 is de visie en organisatievorm van het Ecosysteem Mentale Gezondheid geïntroduceerd, afgekort als GEM. GEM staat voor een fundamenteel andere manier van hulp bieden en samenwerken in de GGZ. In 2022 is er in enkele regio’s, waaronder onze regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde, begonnen met kleinschalige GEM-experimenten. Een van deze experimenten is het herstelondersteunend netwerkgesprek. Momenteel worden de eerste ervaringen hiermee opgedaan in twee huisartsenpraktijken in samenwerking met het Sociaal Team Ermelo. 

Tijdens deze interactieve middag komt onder andere aan bod: de stand van zaken van praktijk en wetenschap in de GGZ, de visie en organisatievorm van GEM, experimenten in onze regio en de uitbreiding van GEM de komende jaren. We wisselen visies uit op de praktijk van de (POH-)GGZ en mogelijke bijdragen die we als POH-GGZ kunnen leveren aan zorgvernieuwingen.    

 

Avondprogramma - De noodzaak van verandering in de GGZ en het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) 

Sprekers: Floortje Scheepers (hoogleraar innovatie in de GGZ, UMC Utrecht), Jim van Os (hoogleraar psychiatrie, UMC Utrecht), Michael Milo (verbinder en programmamanager GEM) en Gijs Ockeloen (ontwerper Reframing Studio)

Floortje Scheepers zal ingaan op de huidige stand van zaken in de GGZ-wetenschap, de organisatie van GGZ en de complexe wisselwerkingen tussen mens en samenleving. Op micro-, meso- en macroniveau zijn er veranderingen in de GGZ en zorg in het algemeen. Floortje zal stilstaan bij de noodzaak om anders te kijken en te werken in de GGZ en de noodzaak om dit veranderproces te faciliteren. Ze gaat in op wat we wel en niet van mentale ontregeling begrijpen en de rol van kaders en modellen in de afgelopen decennia. Zorgvernieuwingen komen aan bod zoals GEM, het doorbraakproject netwerkpsychiatrie en de netwerkintake. De netwerkintake biedt een praktische manier om een herstelondersteunend gesprek vorm te geven. Floortje zal de eerste resultaten bespreken van onderzoek naar de netwerkintake. 

Jim van Os, Michael Milo en Gijs Ockeloen zullen de visie en organisatie van het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) bespreken en de regionale ontwikkelingen daarvan. Met de aanwezige huisartsen, POH-GGZ en regionale samenwerkingspartners zullen we in gesprek gaan: wat is een menselijke en realistische GGZ? Wat betekent ‘domeinoverstijgende samenwerking’ concreet? Hoe kunnen we dit op een werkbare manier vormgeven vanuit ieders mogelijkheden? Op naar een gezamenlijke GGZ-visie en een lerend systeem van samenwerking!

 


Locatie:

  • Bouw&Infra park Gebouw 20
  • Ceintuurbaan 2
  • 3847 LG Harderwijk