Medicamus Spirtac najaar 2023. Start 7 november 2023 (overige data: 30 november, 18 december 2023 en 14 februari 2024)

Medicamus Spirtac najaar 2023. Start 7 november 2023 (overige data: 30 november, 18 december 2023 en 14 februari 2024)
30/11/2023 - 14/02/2024
Doelgroep:
Huisarts, POH-S
Organisatie:
Medicamus Academie
Locatie:
Bouw&Infrapark Bij Fritz gebouw 60
Aanvang:
18.00 (inloop vanaf 17.30 met soep&broodje)
Inlichtingen:
Medicamus academie. nascholing@medicamus.nl Gerja Evink 0341-217252
Accreditatie:
wordt per onderdeel aangevraagd

Spirtac traject najaar 2023 start 7 november 2023

 

Het Spirtac traject wordt ook dit najaar weer aangeboden.

 

De verzekeraar eist dat zorgverleners die deelnemen aan de ketenzorg COPD de CASPIR-training of een hieraan gelijkwaardige training hebben gevolgd.  SPIRTAC staat voor Spirometrie In Relatie Tot Astma en COPD. Deze training sluit onzes inziens aan op het kennisniveau, is praktisch van aard en kan tegen lagere kosten worden aangeboden. 

 

Het juist kunnen uitvoeren en beoordelen van de spirometrie is de basis. Uitkomsten kunnen o.i. echter alleen worden begrepen wanneer de cursist ook weet heeft van de veranderde inzichten rondom astma en/of COPD. Na afloop van de cursus ben je in staat de valkuilen tijdens de uitvoering en de beoordeling van een spirometrie te vermijden. 

 

Korte samenvatting van het SPIRTAC traject:

 

 7 november: Longfunctieonderzoek in de huisartsenpratijk, de praktische uitvoering.

30 november: Oefenen met spirometrie. (Verplicht voor poh-s, facultatief voor huisartsen)

18 december: Verdieping longvolume, beoordelen spiro (poh-s en huisartsen)

Portfolio maken

14 februari (datum wordt zsm vastgesteld) :Casuïstiek en afsluiten (poh-s en huisartsen)

 

Tijdstip: 18.00-20.30 uur

 

 

Avond 1: LONGFUNCTIEONDERZOEK IN DE HUISARTSPRAKTIJK, DE PRAKTISCHE UITVOERING

Tijdens deze nascholing word je de kennis en de vaardigheden bijgebracht om longfunctie-onderzoek (o.a. volgens ATS/ERS richtlijn 2019) af te nemen bij je patiënten en deze te beoordelen op uitvoering en inhoud.

 

Doelgroep: huisarts en praktijkondersteuner die nog geen spirtac of caspir hebben gevolgd.

Duur: 2 uur (voor 2 uur geaccrediteerd)

Leerdoel. Na afloop van deze nascholing weet je:

- wat de toegevoegde waarde is van het doen van spirometrie in de 1ste lijn. 

- de kwaliteit van de blaasmanoeuvres te beoordelen aan de hand van de 4 M’s.

- hoe een Flow-volumecurve en een Volume-Tijd-curve te lezen. 

- waar de FEV1, FVC, PEF en FEV1/FVC-ratio voor staan.

- wat het verschil is van een obstructieve en restrictieve longfunctiestoornis.

- de uitkomsten van de spirometrie te beoordelen aan de hand van de ROER-systematiek.  

- Praktische oefening vaardigheid, uitvoering en instructie spirometrie

Voor de pauze zal de theorie worden besproken en na de pauze zal het praktische gedeelte plaatsvinden.

 

Avond 2: LONGFUNCTIEONDERZOEK IN DE HUISARTSPRAKTIJK, DE PRAKTISCHE UITVOERING deel II

Tijdens deze nascholing wordt u de vaardigheden bijgebracht om longfunctie-onderzoek (o.a. volgens ATS/ERS richtlijn 2019) af te nemen bij uw patiënten en deze te beoordelen op uitvoering.

Doelgroep: praktijkondersteuner/doktersassistent. Deze bijeenkomst is facultatief voor de huisarts, maar verplicht voor de praktijkondersteuner/doktersassistent.

Duur: 2 1/2  uur (voor 2 uur geaccrediteerd)

Leerdoel. Na afloop van deze nascholing weet u:

- de kwaliteit van de blaasmanoeuvres te beoordelen aan de hand van de 4 M’s.

- hoe een Flow-volumecurve en een Volume-Tijd-curve te lezen. 

- waar de FEV1, FVC, PEF en FEV1/FVC-ratio voor staan.

- Praktische oefening vaardigheid, uitvoering en instructie spirometrie

De gehele bijeenkomst zal geoefend worden in het uitvoeren van de spirometrie. 

 

Avond 3: CASUISTIEK EN LONGVOLUMINA: LUCHTIG IS ANDERS

Doelgroep: huisarts/ praktijkondersteuner

Duur: 2 1/2 uur (voor 2 uur geaccrediteerd)

Leerdoel. Aan de hand van getoonde casuistiek weet u na afloop van deze nascholing:

  • de kwaliteit van de blaasmanoeuvres te beoordelen aan de hand van de 4 M’s.
  • de uitkomsten van de spirometrie te beoordelen aan de hand van de ROERsystematiek.  

Deze nascholing voor gevorderden sluit aan op de basis nascholing Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk. Tijdens deze nascholing leer je over aanvullend longfunctieonderzoek (diffusie, bodybox), obstructie, restrictie, hyperinflatie en airtrapping en de betekenis van afwijkingen in de curve. 

Ook wordt tijdens deze bijeenkomst besproken op welke wijze u een portfolio moet samenstellen om deze ter beoordeling te kunnen insturen voor de laatste bijeenkomst in deze reeks.

 

Avond 4. MASTERCLASS Casuïstiek. Bespreking portfolio

Doelgroep: huisarts/ praktijkondersteuner

Duur: 2 uur (voor 2 uur geaccrediteerd)

Leerdoel. Aan de hand van uw ingebrachte casuistiek weet u de medecursisten uit te leggen:

  • of de kwaliteit van de blaasmanoeuvres voldoende was (aan de hand van de 4 M’s).
  • wat de beoordeling van de spirometrie is (aan de hand van de ROERsystematiek). 
  • Aan welke diagnose en beleid u denkt wanneer de uitkomsten  van de spirometrie in relatie met de anamnese zijn gebracht. 

Deze nascholing leert u hoe u de uitslagen van het longfunctie-onderzoek in de dagelijkse praktijkvoering moet beoordelen volgens de relevante NHG-standaarden, LTA- en GOLD richtlijnen. Het zal de cursist meer kennis en inzicht geven in de diagnostiek en behandeling van astma en/of COPD in de praktijk.

 

Docenten:

Jan-Willem van den Bos, consulent Astma en COPD, Nynke Bunskoek, kwaliteitsmedewerker longzorg Medicamus en Peter Smink, kaderarts astma/COPD.

 

 

 


Locatie:

  • Bouw&Infrapark Bij Fritz gebouw 60
  • Ceintuurbaan 2-60
  • 3847 LG Harderwijk