Longzorg casuistiek - 22 november 2023

Longzorg casuistiek - 22 november 2023
22/11/2023 18:00 - 20:30
Doelgroep:
Huisarts, POH-S
Organisatie:
Medicamus Academie
Locatie:
Bouw&Infra park Gebouw 20
Aanvang:
18.00 ( inloop vanaf 17.30 met soep en broodje)
Inlichtingen:
nascholing@medicamus.nl
Accreditatie:
3 punten

De nascholing Longzorg Casuistiek staat in het teken van het met elkaar delen van bijzondere, maar ook alledaagse casuïstiek.

Doel van deze interactieve bijeenkomst is: te leren van elkaar, maar ook te horen over nieuwe inzichten rondom de behandeling van COPD. 

Medicamus is conform het afgesloten ketenzorgcontract COPD verplicht de kwaliteit van de geleverde zorg te monitoren en te bewaken. In het verlengde hiervan wordt de aanwezigheid van minimaal één koppel (huisarts/POH) aan de ketenzorg COPD deelnemende praktijk nadrukkelijk op prijs gesteld. Om per casus meer tijd te hebben is aantal deelnemer per avond beperkt.

De avond wordt begeleid door Peter Smink, kaderarts COPD, een longarts uit het St. Jansdal, Nynke Bunskoeke, kwaliteitsmedewerke longzorg en Jan-Willem van den Bos, consulent astma en COPD.

Het is de bedoeling dat per koppel (huisarts en poh) een eigen casus wordt gepresenteerd. Het format voor het aanleveren van casuïstiek vind je HIER De casuïstiek graag uiterlijk 8 november per e-mail sturen naar nascholing@medicamus.nl

 


Locatie:

  • Bouw&Infra park Gebouw 20
  • Ceintuurbaan 2
  • 3847 LG Harderwijk