Spoedpost omgaan met spanning follow-up - 19 september (middag)

Spoedpost omgaan met spanning follow-up - 19 september (middag)
19/09/2019 13:00 - 16:00
Doelgroep:

SEH secretaresse, Triagist

Organisatie:

Medicamus Academie

Locatie:

St Jansdal Academie, Bezoekadres: Weth. Jansenlaan 73, Harderwijk/ zaal Boszaal (1ste etage)

Aanvang:

13.00 uur

Inlichtingen:

Mandy Stapper, nascholing@medicamus.nl of 0341-217 251

Accreditatie:

3

In de training omgaan met spanning follow- up wordt er geoefend met een trainingsacteur. De voorbeeld situaties die in de basistraining door jullie zijn genoemd worden ingezet. Het werken met de trainingsacteur maken we zo laagdrempelig mogelijk. Het is een manier om te kunnen oefenen en terug te horen wat het effect hiervan is. We zullen niemand voor het blok zetten. Ook vanaf de zijlijn kun je leren.

 

Leerdoel(en)
Na deelname aan deze nascholing:
- is de bewustwording versterkt door het vergroten van inzicht, kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het thema omgaan met spanning
- krijg je meer inzicht in eigen aandeel, wat de invloed is van je gedrag

-krijg je praktische handvaten in het omgaan met spanningsvolle situaties: wat zeg je wel, wat niet, op welke manier, wat is het effect? Hoe blijf je dicht bij jezelf? Hoe zeker kom je over? 

 

Ter voorbereiding op deze vervolgtraining vragen we je om weer na te denken over situaties. Het liefst een situatie die recent is en waar je een vraag over hebt. Dit kan iets zijn met agressie, maar ook bv het nabespreken van een ingrijpende gebeurtenis binnen je team. Dus het mag breed zijn. Als het maar te maken heeft met spanning en je graag iets wilt leren of wilt onderzoeken.


Locatie:

  • St Jansdal Academie, Bezoekadres: Weth. Jansenlaan 73, Harderwijk/ zaal Boszaal (1ste etage)
  • Wethouder Jansenlaan 73
  • 3844 DG Harderwijk