E-LEARNING Vallen bij ouderen

E-LEARNING Vallen bij ouderen
Doelgroep:

Huisarts

Organisatie:

Medicamus Academie

Locatie:

Online

Inlichtingen:

Medicamus Academie, nascholing@medicamus.nl of 0341-217 217 (optie 5)

Accreditatie:

1

Vallen bij ouderen

Het komt regelmatig voor: ouderen die vallen. Het is in zo’n geval belangrijk om een bredere analyse van het valincident uit te voeren: wat is er precies aan de hand? In de e-learning ‘Vallen bij ouderen’ helpt kaderhuisarts ouderen Karen van Eijk, de huisarts stap voor stap in de valanalyse. Daarbij is aandacht voor het voorkomen van valincidenten, behandeling en doorverwijzing naar andere zorgverleners.

Leerdoelen:
Na het volgen van deze e-learning ...

  • kunt u de fysieke en psychosociale gevolgen van vallen benoemen;
  • kent u de risicofactoren voor vallen;
  • weet u welke stappen u moet doorlopen om een complete valanalyse uit te voeren bij een oudere patiënt;
  • weet u welke patiënten u verwijst naar een valpoli, en welke patiënten goed geholpen kunnen worden binnen de eerste lijn;
  • weet u welke collega's uit andere disciplines u in kunt zetten bij ouderen die vallen, en met welke indicatie;
  • kunt u een behandelplan opstellen voor een oudere die valt.

INSCHRIJVEN 
Je kunt je via deze website/app inschrijven. Je ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. Wij gebruiken je emailadres om bij the Competence group een account aan tevragen. Je emailadres zal door hen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Na aanmelding ontvang je binnen 2 werkdagen de inlogcode voor de E-learning.


Locatie:

  • Online
  • n.v.t
  • n.v.t n.v.t